تعریف برخی واحدهای اندازه گیری

در یک معامله تجاری برای بیان مقدار کالا خریدار و فروشنده باید از یک دستورالعمل یکسان تبعیت کنند تا زبان یکدیگر را بفهمند و منظور هر دو از یک عبارت مفهوم یکسان داشته باشد...

رضاشیرزاد ; ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩

نقشه کشی صنعتی

در این قسمت با رشته نقشه کشی صنعتی، یکی از رسته های مهندسی ساخت و تولید که بطور مستقیم با صنعت درارتباط است آشنا میشوید.

رضاشیرزاد ; ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩

جیگ ها و فیکسچر ها

وسایل نگهدارنده ای هستند که به کمک آنها می توان قطعات مشابه هم را (سری)با دقت مورد نیاز تولید یا ماشین کاری نمود و بندها از نظر عمل کرد بسیار به هم شباهت دارد به طوری که اغلب اشتباه نامیده می شود تفاوت این دو در در نحوی هدایت ابزار برشی به طرف قطعه کار است.

رضاشیرزاد ; ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩

ز طراحی صنعتی چه می دانید؟

طراحی صنعتی ،همان گونه که از نامش پیداست ،ترکیبی است از طرح ها و ایده ها ،که در مرحله ی اجرا و نهایتا تبدیل به یک شی ء مورد استفاده و کاربردی می شوند .  

رضاشیرزاد ; ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩