تقویت فنل فرمالدئید با تانن

تقویت
تانن سولفیته از پوست گونه آکاسیا با فنل فرمالدئید

برای استفاده بعنوان چسب در تخته

مقاله علمی- پژوهشی (مه 2009)  - شیمی چسب

****

نوعی گونه آکاسیا که شامل 10% پوست (v/v)(حجم پوست به حجم کل درخت) که حدود 20% مواد استخراجی دارد. استخراج این پوست و مصرف با ترکیب آب و سولفیت متوسط میتواند بین 25 تا 15% (وزن خشک) مواد تاننی تولید کند. در این کار عوامل استخراج از قبیل اندازه پوست ، محل ....

 

جمع آوری شده توسط :

دکترمیرشکرایی - استاد دانشکده عمران گروه صنایع چوب(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)

محسن داورپناه - دانشجوی رشته صنایع چوب

 

 

رضاشیرزاد ; ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری یکی معدود موسساتی است که رشته نقشه کشی صنعتی در آن تدریس میشود.

این موسسه با مدیریت جناب دکتر نوعی و تحت ....

 

رضاشیرزاد ; ٩:٥٦ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠

تاریخچه طراحی صنعتی از صنایع دستی سنتی تا هنر صنعتی

رضاشیرزاد ; ٩:٥٠ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠