رادیوگرافی دیجیتال - Digital Radiography

    کاربرد اصلی و اولیه رادیو گرافی در علوم پزشکی میباشد اما امروزه با پیشرفت های روز افزون علم و صنعت و جهانی شدن آنها این روش جایگاه خوبی در صنعت مخصوصا در صنایع مکانیکی پیدا کرده است به طوری که روش رادیوگرافی دیجیتال امروزه به عنوان یک روش بسیار دقیق و کامل در آزمون های غیر مخرب مورد استفاده قرار میگیرد.

رضاشیرزاد ; ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱