انواع روش های کاندیشن مانیتورینگ در یاتاقان ها و مزیت های نسبی هر کدام
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: کاندیشن مانیتورینگ ، یاتاقان ها


روش های شناخت اسیب در یاتاقان ها  شامل ارتعاشات,امواج اکوستیک,شوک پالس,انالیز
روغن,اندازه گیری دما و stator current میباشند در بین روش
های بالا اندازه گیری ارتعاشات استفاده بیشتری داردیکی از مزیت های روش امواج
اکوستیک این است که این روش رشد ترک های زیر سطحی را نیز نشان میدهد.هم چنین از
این روش میتوان برای سرعت های کم و پایین یاتاقان ها استفاده کرد

وسایل اندازه گیری شوک پالس به راحتی قابل
استفاده میباشندو توسط افراد نیمه ماهر نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.این
وسایل یک مقدار یکتا میدهند که به صورت مستقیم شرایط یاتاقان را بیان میکند بدون
اینکه احتیاج به تفسیر داده هایی باشد که از ازمایشات یا دستگاه های اندازه گیری
به دست میایند.این در حالی است در اغلب روش های دیگر بایستی داده ها به صورت غیر
مستقیم مورد بررسی قرار گیرند

مطالعه تکنیک های مختلف کاندیشن مونیتورینگ برای
مینیمم و ماکزیمم انداه عیب در مسیر خارجی یاتاقان انجام شده است.شکل 14 کارایی هر
تکنیک را در ترم درصد افزایش نسبت به مقدار میانگین سلامتی یاتاقان برای کمترین
اندازه عیب را نشان میدهد.همان طور که در شکل 14 نشان داده شده است تکنیک امواج
اکوستیک کارامدترین و بعد از ان روش میباشد.بیشترین مقدارنرمال شده شوک پالس سه
برابر کمتر از تکنیک امواج اکوستیک است.over vibration
velocity و stator current
در مکان های سوم و چهارم قرار دارند.شکل 15 مقادیر مشابهی برای کارایی هر تکنیک
برای بیشترین اندازه عیب را نشان میدهد.با این وجود stator
current

از این جهت که به ابزار های کمتری احتیاج دارد و
سنسورهای کمتری نیز احتیاج دارد دارای مزیتی نسبی ,نسبت به دیگر تکنیک ها است

امواج اکوستیک بهترین تکنیک از لحاظ قابلیت
اطمینان است در حالی که stator current بهترین روش از
لحاظ قیمت همراه با کارایی استبعد از این روش شوک پالس قرار دارد که دارای قیمت کم
و دقت بالا و کارایی اسان و سریع است.روش شوک پالس بهترین روش برای تعداد زیادی از
یاتاقان ها میباشد.