متالوژی پودر

1ـ اولین محصولات تجاری گرد فلز چه بودند ؟

ج) سکه، مدالهای مسی، شمشهای پلاتین ، سیم های تنکستن که ماده اصلی فیلامان، لامپ روشنایی

2ـ بزرگترین بازار قطعات گرد فلزکاری در چه زمینه ای است؟

ج) صنعت اتومبیل 75% بازار گرد فلز کاری را به خود اختصاص داده است .

3ـ چهار مرحله معمولی تهیه یک قطعه به روش گرد فلزکاری را بیان کنید؟

ج) 1ـ تهیه پودر 2ـ مخلوط کردن یا آمیختن 3ـ فشردن 4ـ تف جوشی

4ـ چند خاصیت و ویژگی مهم گرد فلزات مصرفی در گرد فلزکاری را بیان کنید.

ج) 1ـ ترکیب شیمیایی و درجه خلوص 2ـ اندازه دانه 3ـ توزیع اندازه دانه 4ـ شکل دانه و نوع بافت سطحها

5ـ معمولی ترین روشهای تولید پودر فلزات کدام است.

ج) 1ـ افشانش 2ـ احیای ترکیبات 3ـ رسوب الکترولیتی از محلولها یا نمکهای مذاب 4ـ خرد کردن              5ـ تجزیه حرارتی هیدریدها یا کربنیلها 6ـ رسوب دادن محلولها 7ـ انجماد بخار فلزات

6ـ سیلان یکی از خواص مهم مربوط به تولید است .

ج) زیرا آهنگ سیلان بیان کننده سهولت و سرعت تغذیه و توزیع پودر در غالب است. پودرهای با آهنگ سیلان ضعیف موجب پر شدن غیر یکنواخت قالب میشود و در نتیجه چگالی و دیگر خواص فرآورده ناهمگن خواهند بود.

7ـ چرا روش گرد فلزکاری را یک روش کلیدی برای تولید قطعات از موادی که به سرعت منجمد می شوند می شمارند ؟

ج) زیرا در روش گرد فلزکاری افزایش آهنگ سرد کردن مایع به تشکیل ذرات خیلی نرم یا دانه های بلورین خیلی کوچک منتهی می شود. در این مواد درصد عمده ای از اتمها در نواحی مرز دانه مستقر هستند که موجب ایجاد خواص عادی (مانند نفوذ سریع) و گستره وسیع آلیاژ و شکل پذیری خوب می شود .

8ـ استحکام خام چیست و چرا در کیفیت قطعات گرد فلزکاری مهم است .

ج) استحکام خام بیانگر استحکام پودر فشرده شده بلافاصله بعداز فشرده شدن می باشد به جهت بدست آوردن سطوح صاف ، گوشه های تیز و جزئیات ظریف قطعه می باشد.

9ـ هدف از مخلوط کردن یا آویختن پودرها چیست؟

ج) زیرا به ندرت یک پودر خالص دارای تمام ویژگیهای مطلوب در فرآیند به کار رفته و محصول تولید شده است . بنابراین استفاده از مخلوط از پودرهای مختلف و غیر هم اندازه و یا با ترکیبهای متفاوت همراه با موادی به عنوان روانساز یا چسب به عنوان ماده اولیه امری متداول است .

10ـ روانساز چه در تاثیری در قابلیت تراکم و استحکام خام می گذارد؟

ج) روانسازیهایی از قبیل گرافیت یا اسید استاریک خواص سیلانی و تراکم پذیری را بهتر می کند ولی در عوض استحکام خواص را کاهش می دهند. عمل چسبها در این مورد بر عکس است. وجود بیشتر روانسازها یا چسبها در محصول نهایی مطلوب نیست و در مراحل اولیه تف جوشی این مواد از قطعات خارج می شوند و به جایشان حفره هایی باقی می ماند که در مراحل بعدی کوچکتر شده یا بسته می شوند.

11ـ تفاوت اساسی روانساز از جنس گرافیت با موم یا استنادات در چیست؟

گرافیت می تواند بر خلاف استنادات نقش دو گانه ای بازی کند به عنوان روان ساز در حین فشرده سازی و هم به عنوان منبع کربن برای آلیاژ کردن فلز در حین تف جوشی.

12ـ برخی از هدفهای عمل فشردن را نام ببرید.

ج) بدست آوردن چگالی خوب و یکنواخت از ویژگیهای مطلوبی است که با فشردن سراسری قطعه امکان پذیر است بعلاوه فقط فشرده شده برای جابجایی و انتقال تا کوره تف جوشی دارای استحکام خام کافی باشد.

13ـ چه عاملی مساحت مقطع بیشتر قطعات گرد فلزکاری را به حدود چند اینچ مربع یا کمتر محدود می کند .

ج) عمل فشردن باعث محدودیت در مساحت مقطع بیشتر قطعات گرد فلزکاری می شود.

14ـ حرکت دانه های پودر را هنگام فشردن تشریح کنید؟ کدام ویژگی باعث می شود که پودر سیلان نداشته و مانند مایع فشار را به تمام نقاط منتقل نکند.

ج) در طی عمل فشردن ذرات پودر عمدتاً در جهت فشار خارجی حرکت می کند این ذرات مثل مایع سیلان ندارد و صرفاً فشرده می شوند تا نیروهای مساوی و مخالف ایجاد شوند.

15) چرا استفاده از پرس در هنگامی می تواند مناسبتر از فشردن با سمبه یک طرفه باشد؟

ج) با استفاده از پرس دو طرفه می توان تراکم یکنواخت تری را بدست آورد یا  قطعات ضخیم تری را فشرد.

16) چگالی قطعه نهایی گرد فلزکاری به چه شکلهایی گزارش می شود؟

ج) چگالی نهایی ممکن است به صورت مطلق با واحدهایی مانند گرم بر سانتیمتر مکعب یا بر حسب درصدی از چگالی نظری که تفاوت آن با صد در صد بیانگر مقدار تخلخل باقیمانده در قطعه است. گزارش شود .

17ـ فشردن ایزواستاتیک چیست و برای فشردن چه شکلهایی ترجیح دارد ؟

ج) در روش متعارف فشردن و تف جوشی متالوژی پودر معمولاً عمل فشردن و تف جوشی در دما و فشار محیط صورت می گیرد. فشردن ایزواستاتیک گرد (HIP) فشردن و تف جوشی پودر را در یک مرحله ترکیب می کند و شامل اعمال فشار توسط گاز در دمای بالا می باشد و می توان قطعات سنگین با این روش فشرد.

18ـ در قالب گیری تزریقی قطعات گرد فلزکاری نقش قطعات گرمانرم چیست ؟

ج) مواد گرمانرم باعث می شود که مخلوط به شکل گلوله هایی به عنوان مواد و ورودی فرآیند تزریق مصرف می شود درآید که این عمل برای رفع سیال نبودند پودر است .

19ـ برای چه نوع قطعاتی روش قالب گیری تزریقی مطلوب است.

ج) قالبگیری تزریقی برای تولید قطعاتی که قابل فشردن با پرسهای معمولی نیستند یا به ماشین کاری زیادی احتیاج دارند کار مناسبی است.

20) سه مرحله اولیه  فرآیند تف جوشی را بیان کنید.

1ـ مرحله سوزاندن یا پاک کردن 2ـ مرحله دمای بالا 3ـ مرحله سرد شدن که لازم است دمای محصولات تحت جو کنترل شده کاهش یابد.

21ـ رابطه بین دمای ذوب ماده تف جوشی شده با دمای تف جوشی چیست؟

ج) بیشتر فلزات در دمای بین 70 تا 80 درصد نقطه ذوبشان تف جوشی می شوند در حالیکه این درصد برای برخی دیرگذار ممکن است تا نزدیکی 90% برسد و در مواردی که محصول ترکیبی از چند ماده است دمای تف جوشی ممکن است بالاتر از نقطه ذوب برخی از اجزاء باشد.

22ـ چرا باید دمای قطعه فشرده شده به آهستگی به دمای تف جوشی برسد؟

ج) زیرا گرم کردن سریع موجب زیاد شدن فشار هوای حبس شده در حفره ها و تبخیر روانساز و در نتیجه متورم شدن یا شکست قطعه می شود اگر قطعه دارای مقدار قابل توجهی مواد فرار باشد تبخیر این مواد باعث ایجاد تخلخل و نفوذ پذیری در قطعه فشرده شده می شود .

23ـ چرا وجود محیط محافظ در تف جوشی لازم است.

ج) به این دلیل که قطعه فشرده معمولاً 10 تا 25 درصد تخلخل باقیمانده دارد و برخی حفره های داخلی به سطوح آزاد متصل هستند مهم می باشد. دماهای بالا موجب اکسایش سریع می شود و به طور قابل ملاحظه ای به کیفیت پیوندهای بین ذرات لطمه وارد می کند.

24ـ در طی تف جوشی چه تغییراتی در قطعه فشرده شده به وجود می آید؟

ج) در حین تف جوشی تغییراتی چند در قطعه بوجود می آیند در نتیجه نفوذ اتمی در حالت جامد پیوندهای متالوژیکی بین ذرات پودر تشکیل می شود و استحکام چکش خواری، چقرمگی و هدایت الکتریکی و حرارتی همگی بهبود می یابد .

25ـ برخی از خواص مناسب قطعات تهیه شده به روش ایزواستاتیک گرم را بیان کنید.

ج) محصولات تولیدی به این روش دارای چگالی صد در صد و خواص یکسان در همه جهات هستند که غالباً نسبت به محصولات دیگر روشها از خواص مکانیکی بهتری نیز برخوردارند به علاوه شکلی نزدیک به شکل نهایی بدست می آید و در نتیجه اتلاف ماده و هزینه های عملیات ماشین کاری وجود ندارد.

26ـ پاره ای از محدودیتهای عمده فرآیند فشردن ایزواستاتیک گرم کدامند و چگونه فرآیند تف جوشی فشردن ایزواستاتیک گرم این محدودیتها را حذف می%2

/ 0 نظر / 26 بازدید