موتورهای شش زمانه

موتورهای شش زمانه

عملیات سیکل های مختلف بیشتر موتورهای احتراق داخلی فعلی، دارای یک طرح رایج است به این صورت که انفجار در یک سیلندر پس از تراکم انجام می شود. نتیجه ان است که انبساط گاز مستقیما روی پیستون اثر گذاشته (کار انجام می دهد) و میل لنگ را 180 درجه بچرخاند.
با توجه به طراحی فنی و مکانیکی، موتور شش زمانه همانند موتورهای احتراق داخلی می باشد. اگر چه سیکل ترمودینامیکی و یک سر سیلندر اصلاح شده همراه دو اتاق اضافی ان را به کلی متمایز می کند. یک محفظه ی احتراق و یک محفظه ی تراکم( گرمکن هوا) هر دو از سیلندر جدا هستند. احتراق درون سیلندر رخ نمی دهد اما در محفظه ی احتراق کمکی هم فوری روی پیستون اثر نمی گذارد و زمان ان از 180 درجه ی چرخش میل لنگ، در زمان انفجار(کار) جدا می باشد.
محفظه ی احتراق به طور کلی توسط محفظه ی گرمکن احاطه شده است. با تبادل گرما از طریق دیواره های محفظه ی احتراق که با محفظه ی گرمکن در ارتباط است، فشار محفظه ی گرمکن افزایش می یابد و قدرت مکملی برای کار تولید می شود.

 

موتورهای شش زمانه

 

 عملیات سیکل های مختلف بیشتر موتورهای احتراق داخلی فعلی، دارای یک طرح رایج است به این صورت که انفجار در یک سیلندر پس از تراکم انجام می شود. نتیجه ان است که انبساط گاز مستقیما روی پیستون اثر گذاشته (کار انجام می دهد) و میل لنگ را 180 درجه بچرخاند.
با توجه به طراحی فنی و مکانیکی، موتور شش زمانه همانند موتورهای احتراق داخلی می باشد. اگر چه سیکل ترمودینامیکی و یک سر سیلندر اصلاح شده همراه دو اتاق اضافی ان را به کلی متمایز می کند. یک محفظه ی احتراق و یک محفظه ی تراکم( گرمکن هوا) هر دو از سیلندر جدا هستند. احتراق درون سیلندر رخ نمی دهد اما در محفظه ی احتراق کمکی هم فوری روی پیستون اثر نمی گذارد و زمان ان از 180 درجه ی چرخش میل لنگ، در زمان انفجار(کار) جدا می باشد.
محفظه ی احتراق به طور کلی توسط محفظه ی گرمکن احاطه شده است. با تبادل گرما از طریق دیواره های محفظه ی احتراق که با محفظه ی گرمکن در ارتباط است، فشار محفظه ی گرمکن افزایش می یابد و قدرت مکملی برای کار تولید می شود.

مزایای موتور شش زمانه:
·
رسیدن به راندمان حرارتی % 50 (%30برای موتورهای احتراق داخلی فعلی)
·
کاهش مصرف سوخت با بیش از %40
·
کاهش الودگی حرارتی، صوتی، شیمیایی
·
دو کورس مفید کار در طی شش کورس
·
پاشش مستقیم و بهینه ی سوخت احتراق در هر سرعتی از خودرو
·
سوخت چند گانه


در خودروهای با موتور شش زمانه شاهد کاهش چشمگیر مصرف سوخت و انتشار الودگی خواهیم بود.

در سیکل شش زمانه، دو محفظه ی اضافی اجازه می دهند هشت فرایند که نتایج یک سیکل کامل است همزمان عمل کنند یعنی در یک لحظه دو فرایند همزمان رخ میدهد : دو سیکل چهار فرایندی برای هر کدام از سیکل ها،یک سیکل احتراق داخلی و یک سیکل احتراق خارجی. نمودار پیوستگی هشت فرایند را در سیکل شش زمانه نشان می دهد.

اولین سیکل چهار فرایندی احتراق خارجی:

فرایند 1 :مکش هوای خالص درون سیلندر(فرایند دینامیکی)

فرایند 2 :تراکم هوای خالص در محفظه ی گرمکن(فرایند دینامیکی)

فرایند 3 :نگه داشتن فشار هوای خالص در محفظه ی بسته جایی که بیشترین تبادل گرما با دیواره های محفظه ی احتراق رخ می دهد(فرایند استاتیک چون مستقیما روی میل لنگ اثر نمی گذارد.) دمای هوا بالا می رود.

فرایند 4 :انبساط هوای فوق داغ درون سیلندر، که کار انجام می دهد.(فرایند دینامیک). طی این سیکل چهار فرایندی، هوای خالص هرگز در تماس مستقیم با سوخت و شمع نمی باشد.

دومین سیکل چهار فرایندی که احتراق داخلی می باشد.

فرایند 5 :تراکم مجدد هوای خالص گرم درون محفظه ی احتراق(فرایند دینامیک)

فرایند 6 :تزریق سوخت و احتراق در محفظه ی احتراق، بدون تاثیر مستقیم روی میل لنگ (فرایند استاتیک)

فرایند 7 :گازهای احتراق منبسط می شوند و کار انجام می شود. (فرایند دینامیک)

فرایند 8 :تخلیه گازهای احتراق (فرایند دینامیک) در طی این چهار فرایند، هوا مستقیما با منبع گرما (سوخت) تماس دارد.

معرفی قسمتهای مختلف موتور :
1-
سوپاپ ورود هوای تازه
2-
سوپاپ محفظه گرمکن
3-
سوپاپ محفظه احتراق
4-
سوپاپ خروجی گازهای ناشی از احتراق
5-
سیلندر
6-
محفظه احتراق
7-
محفظه گرمکن
8-
دیواره محفظه احتراق
9-
مکش سوخت
10 -
شمعک

چگونگی عملکرد موتور:
مرحله اول:هوای خالص وارد سیلندر می شود. در همین هنگام سوخت وارد محفظه احتراق می شود.


مرحله دوم:هوای متراکم شده وارد محفظه گرمکن می شود (سوپاپ 2 باز است) در همین هنگام در محفظ احتراق سوخت با جرقه شمع شروع به سوختن می کند.مرحله سوم :گازهای سوخته شده طی انفجار به شدت وارد سیلندر شده و کار انجام میدهد. (سوپاپ 3 باز است) در حین انبساط مخلوط سوخته شده انتقال حرارت به محفظه گرمکن برای پیشگرم کردن هوا اتفاق می افتد.مرحله چهارم

/ 0 نظر / 3 بازدید