خطوط خودکار

خطوط خودکار                                                     

1-اتوماسیون چیست؟اتوماسیون به معنای تولید یک محصول به صورت پیوسته و اتوماتیک است.در تولید اتوماتیک،یک ماشین یا یک گروهی از ماشین ها به صورت الکترونیکی،هیدولیکی ،مکانیکی،نیومکانیکی یا ترکیبی از این روش ها کنترل شده و عملیات تولیدی را به صورت اتوماتیک انجام می دهد.

2-عملیات تولید را نام ببرید؟1-ساخت2-بازرسی3-مونتاژ4-آزمایش5-بسته بندی

3-سیستم JITیا حضور به موقع همه اجزاء تولید چیست؟JITسیستمی است که نیاز واحد تولیدی به وجود انبار مواد و قطعات نیم ساخته را بر طرف می کند . با استفاده از این سیستم می توان زمان ورود مواد و قطعات به ایستگاه های کاری را برنامه ریزی کرد.

4-ربات چیست؟ربات یک دست مکانیکی قابل برنامه ریزی و چند منظوره است که برای جابه جا کردن مواد ،قطعات،ابزارها و تجهیزات خاص طراحی شده است.

5-یکی از روش های تولید ،روش نمونه سازی سریع است،اهمیت آن چیست؟(چهار مورد)

الف)نیازی به طراحی و ساخت ابزار و قالب ندارد.ب)نیازی به تعریف هندسه ی مواد خام ندارد.ج)فرایند و برنامه ریزی عملیات به حداقل کاهش میابد.د)عدم نیاز به تعریف عملیات و جابجایی پیچیده.

6-دومورد از مزایا و معایب فرایند استریو لیتو گرافی را نام ببرید.مزایا:الف)نامحدود بودن زمان عملیات ب)سرویس دهی خوب به کاربر.معیب:الف)نیاز به تکیه گاه ب)نیاز به پخت نهایی.

7-دومورد از مزایای روش ساخت مدل های لایه لایه (LOM)را بنویسید.الف) دقت بالا:دقت قابل دستیابی در فرایند LOMمعمولا کوچکتر از 0.127mmاست.

ب)گستره سریع مواد:در واقع هر نوع مواد به شکل ورق را می توان در سیستم LOM به کار برد.

8-اجزای اصلی ربات را نام ببرید.الف)دست مصنوعی ب)وسایل پس خور مبدل ها (ترانس دیوسرها)ج)عامل انتهایی دست یا نگهدارنده ربات. د)کنترل کننده ها.ه)منبع انرزی

9-مزایای تولید اتوماتیک کدامند؟الف)بهبود کیفیت محصول ب)کاهش هزینه های تولید ج)به حداقل رساندن نیروی انسانی در خطوط تولید.

10-سیستم تولید قابل انعطاف چیست؟ماشین های ابزار مورد استفاده در این سیستم کدامند؟یکی از روش های تولید اتوماتیک جدید سیستم های تولید قابل انعطاف یا FMS نام دارد.این روش که ممکن است شامل روش های براده برداری و دیگر روش های تولیدی باشد ،با عنوان تولید آمیخته با کامپیوتر (FIC)نامیده شده است-معمولا ماشین های ابزار سنتر افقی و عمودی CNCهستند

/ 0 نظر / 4 بازدید