سوالات مربوط به خم کاری و عملیات بریدن

1ـ هنگام ایجاد خم در ورق فلزی تفاوتهای خم کردن ، شکل دادن و کشیدن در چیست؟

ج) هر کدام از محورها باید مستقیم و مستقل از بقیه باشند هنگامی که چند خم با یک قالب ایجاد می شود فرآیند شکل دادن خوانده می شود ولی اگر محورهای خمش مستقیم و یا مستقل از یکدیگر نباشد نام فرآیند کشیدن و یا منبسط کردن است است .

2ـ چرا معمولاً فلزات در ناحیه خم شدن نازک می شوند؟

ج) از آنجا که استحکام تسلیم فلزات در کشش کمتر از فشار است فلز طرف بیرون زودتر تسلیم می شود در واقع فاصله خنثی تا سطح داخلی به اندازه یک سوم تا نصف ضخامت ورق است و به علت این عدم تقارن و سهولت بیشتر تغییر شکل کششی ضخامت قطعه در محل انحنا قدری کم می شود.

3ـ فنریت چیست و چرا در خمکاری مطرح می شود؟

از دیگر پیامدهای ترکیب شرایط کنش و فشار برگشت مختلد فلز از حالت خم شده نهایی طی پدیده ای به نام فنریت است در نتیجه برای بدست آوردن زاویه خم مطلوب باید فلز را کمی بیشتر از اندازه خم کرد تا پس از خم کردن با توجه به برگشت کشان فلز شکل مطلوب را بدست آورد.

4ـ کدام عوامل تعیین کننده حداقل شعاع خم یک ماده است؟

مهمترین مساله حداقل شعاعی است که می توان فلز را بدون ترک برداشتن خم نمود. اندازه این شعاع به شکل پذیری فلز وابسته است.

5ـ اگر ایجاد یک خم 90 درجه روی ورق فلزی نورد شده مورد نظر باشد آیا بهتر است که این خم در جهت نورد قبلی باشد یا در جهت عمود برآن ؟

ج) محور خم را باید عمود بر جهت نورد انتخاب کرد.

6ـ از دیدگاه تولیدی چرا یکسان بودن تمام شعاع های خم کاری بر قطعه مطلوب است ؟

برای کاهش هزینه و زمان ابزار بندی باید در طراحی قطعات که دارای چند خم هستند شعاع انحنای همه را یکسان در نظر گرفت.

7ـ تفاوت بین قالبهای خم کردن هوایی و کفی در چیست؟

ج) در قالبهای کفی تمام مساحت قطعه بین سمبه و قالب قرار می گیرد و زاویه خم قطعه نهایی تابع شکل ابزار است . در مقابل قالبهای خمکاری هوایی شکل خم در اثر خمش سه نقطه ای حاصل می شود و زاویه نهایی با موقعیت انتهایی قالب بالایی تعیین می شود و معمولاً برای خم کردن کفی از پرسهای مکانیکی و در خم کردن هوایی از پرسهای هیدرولیکی استفاده می شود.

8ـ معمولاً چه نوع محصولاتی به روش خم کردن غلطکی تهیه می شوند؟

با این روش می توان صفحات ورقهای ضخیم و قطعات نورد شده را خم کرد.

9ـ چگونه می توان هنگام خم کردن یک لوله از صاف شدن یا چین خوردن آن جلوگیری کرد؟

عبور از بین غلتکها موجب خم و راست شدنهای متوالی قطعه و ایجاد تنش ورای حد تسلیم ماده می شود و در نتیجه اندکی تغییر شکل موم سان صورت می گیرد. چین و خمهای قبلی ورق از بین می رود و مقطع صاف می شود.

10ـ روشهای صاف کردن یا مسطح کردن میله یا ورقه کدامند ؟

تصحیح غلطکی ـ تصحیح کشیدنی

11ـ تعریف برش ؟

بریدن ، قطع کردن ورقه و تسمه های فلزی بدون سوزاندن، ذوب کردن و یا ایجاد تراشه است.

12ـ غالباً چه اقداماتی برای بهبود کیفیت لبه های بریدنی صورت می گیرد.

پرداخت لبه ها

13ـ چرا فرآیند ظریف بری بسیار پیچیده تر از بریدن معمولی با قالب نورد و ماده است؟

زیرا در ظریف بری فاصله آزاد بین سمبه و قالب کم است و نیروی ظریف بری در حدود چهل درصد بالاتر از نیروی بریدن ساده همان مقطع است .

14ـ چرا یک برش طولانی را به صورت تدریجی انجام می دهند؟

زیرا عمل نیروی بریدن را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.

15ـ عمل شکافتن چیست ؟

عمل بریدن طولی ورقهای فلزی پهن جهت تهیه ورقهای باریکتر را شکافتن نامند.

16ـ تفاوت و شباهت دو فرآیند سوراخکاری و بریدن با قالب نر و ماده را برشمارید ؟

در عمل بریدن با قالبهای نر و ماده قطعه ای که از  قالب بیرون می آید قطعه مورد نظر است و قسمتی از ماده که به صورت پره پره یا دیگر شکلهای نامطلوب باقی می ماند قسمت دور ریز است ولی در سوراخکاری قطعه ای که توسط سمبه بریده می شود ضایعات و باقیمانده ورق قطعه مورد نظر است و این دو عمل معمولاً با پرسهای مکانیکی انجام می شوند.

17ـ چند نمونه از عملیات سوراخکاری یا بریدن با قالب نر و ماده را که دارای اسامی خاص هستند نام ببرید.

شیارسازی ـ مشبک کاری ـ بریدن لبه ای ـ نیبلینگ ـ قطع کردن ـ بریدن با سمبه

18ـ هدف از ایجاد شیب برش با زاویه سطح سمبه چیست؟

ایجاد شیب برش در سمبه از نیروی لازم می کاهد ولی بر مسافت حرکت آن می افزاید در شرایطی که بخواهیم از تجهیزات موجود برای بریدن ورقهای ضخیم تر استفاده کنیم .

19ـ چرا باید سمبه وقالب بریدن با قالب نر و ماده کاملاً هم راستا باشند؟

برای حفظ یکنواختی فاصله بین سمبه و قالب در تمام محیط

20ـ مزیت عمده بستن سمبه و قالب روی مجموعه مستقل کدام است ؟

به میزان زیادی در زمان تعویض صرفه جویی کرد علاوه بر این پس از پایان کار یک دسته سمبه و قالب می توان آنها را برداشته و دسته دیگری به جایشان به روی ابزار سمبه گرد و کفشک قالب نصب کرد.

21ـ مزیت عمده ساخت قالب چند پارچه از قطعات استاندارد (پرس فرعی) چیست؟

عملیات سوراخکاری و بریدن شکلهای بزرگ را که در غیر اینصورت فقط با مجموعه قالبهای نر و ماده گران قیمت و پیچیده امکان پذیر است انجام داد .

22ـ امتیاز ساخت قالب چند تکه در چیست ؟

ساخت و نگهداری و تعمیر آنها ساده تر است.

23ـ مجموعه قالب چند مرحله ای چیست؟

اساس کار نصب در قالب و سمبه یا بیشتر روی یک دستگاه است .

24ـ تفاوت بین قالب مرحله ای و قالب انتقالی در چیست؟

در قالب مرحله ای با ضربه اول یک سوراخ در تسمه فلزی ایجاد می شود . پس از بالا رفتن قسمت متحرک قالب تسمه فلزی به جلو رانده می شود و در محل مشخص زیر سمبه مخصوص بریدن قرار می گیرد ولی در قالب انتقالی اتوماسیون جابجایی قطعه در هماهنگی باحرکت پرس قطعات را در ضمن حرکت از یک قسمت به قسمت دیگر تنظیم و مستقل می کند.

25ـ به چه نوع قالبهایی قالب مرکب گفته می شود ؟

ج) به قالبهایی که عملیات سوراخکاری و بریدن و یا ترکیبهای دیگر چند عمل بتدریج در طی حرکت پرس و بدون عوض شدن محل قطعه انجام می شود این نوع قالبها دقیقتر اند ولی مخارج تعمیرشان زیادتر و خطر شکستن آنها نیز بیشتر است .

26ـ ویژگی مطلوب پر نوع سمبه گردان چیست؟

برای تولید قطعاتی که تعداد زیادی سوراخ به اندازه های متفاوت دارند می توان از پرس نوع کنترل عددی با سمبه های نوع گردان استفاده  کرد .

/ 0 نظر / 175 بازدید